RADAR

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de gemeenten op Goeree-Overflakkee. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt.

U kunt bij RADAR terecht als u in aanraking bent gekomen met discriminatie of hiervan getuige bent geweest. De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidkleur/afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en chronische ziekte/handicap.

Uw klacht of melding van discriminatie wordt door de medewerkers van RADAR geregistreerd en zonodig krijgt u van hen deskundig advies. Ook kunnen ze u ondersteunen bij het ondernemen van verdere stappen tegen de door u ervaren discriminatie.

Naast advies en ondersteuning bij klachten en meldingen van discriminatie, registreert RADAR de klachten en worden deze bekeken op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het gemeentebestuur. Ook is het mogelijk dat RADAR voorlichtingen en trainingen verzorgt of advies geeft aan instellingen. Afhankelijk van de afspraken met de gemeente zijn hier mogelijkheden voor.

U kunt RADAR bellen via telefoonnummer (010) 41 13 911 of (0900) 2 354 354. Het laatstgenoemde telefoonnummer kost 10 ct/m. U kunt ook mailen via info@radar.nl of rechtstreeks via de www.radar.nl een klacht indienen.

Als u een persoonlijke gesprek met een van de medewerkers van RADAR wenst, kan daarvoor een afspraak gemaakt worden op het kantoor van RADAR te Rotterdam of op een locatie op Goeree-Overflakkee.
Dus mocht u discriminatie op grond van afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap/chronische ziekte tegen komen op uw werk, op school, in de buurt, door een instelling of op straat ? Meld het bij RADAR, zij maken er werk van!

RADAR verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt samenwerking en deelt kennis. Deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden.

RADAR Rotterdam

Postbus 1812, 3000 BV  Rotterdam

Grotekerkplein 5, 3011 GC  RotterdamTelefoonnummer (010) 41 13 911

E-mail info@radar.nl

www.radar.nl

lees ook:

DigiD
Producten en diensten
meldpunt nutsbedrijven
meldingen en klachten
verloren en gevonden
bedrijvenloket