Regionaal bureau leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht Goeree-Overflakkee is gevestigd in het gebouw de Dillenburg hier is ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gehuisvest. Het RBL GO vormt samen met de organisaties van de Jeugdgezondheidszorg (zowel het consultatiebureau van Careyn als de GGD), het algemeen en schoolmaatschappelijk werk van Careyn en de coördinator van het CJG, een netwerkorganisatie voor de preventieve jeugdhulpverlening op Goeree-Overflakkee. Meer informatie over het RBL GO is te vinden op www.rblgo.nl

Adres en bereikbaarheid

Regionaal Bureau Leerplicht Goeree-Overflakkee
Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 19, 3241 LH Middelharnis.
T: (0187) 48 80 55
F: (010) 238 25 61
E-mail: rblgo@middelharnis.nl
Postadres: Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Medewerkers

Het RBL GO wordt bemenst door 3 medewerkers die facilitair worden ondersteund door de receptie van het CJG. De medewerkers Leonie Bijns, Tineke Broeders en Marja Pijl gaan gezamenlijk de leerplichttaak voor de vier gemeenten uitvoeren. Door de krachten te bundelen en de formatieomvang af te stemmen op de regio Goeree-Overflakkee wordt een kwaliteitsslag gemaakt waarnaar al geruime tijd door de gemeenten, de scholen en de organisaties uit de jeugdhulpverlening uitgekeken wordt.

Openingstijden

Maandag en vrijdag 09.00 uur – 13.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag 09.00 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 16.30 uur.
Het RBL / de receptie van het CJG is elke dag telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur.

Lees ook:

onderwijs
jeugd
centrum jeugd en gezin
vrijwilligers
CTW – regiotaxi
WMO
Inburgering